TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Enkel sökning Utökad sökning Om TidBib Kontakta oss
 
Angivna sökvillkor:
Signum: Militärväsen: Sverige

Följande 14 poster, sorterade på signum / ämne, matchar dina sökvillkor:

  
S-cMilitärväsen: Sverige
Militärväsen: Sverige
S-cBlå dragonen (Arvidsjaur)   Mer info
Utgiven: 1955-
 
Umeå stadsbibliotek1955-94.

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cEffektivt försvar   Mer info
Utgiven: 1950-71. - Har uppgått i: Fritt militärt forum - Folkförsvaret (1972-80)
 
Umeå stadsbibliotek1954-71.

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cFlygvapennytt   Mer info
Utgiven: 1960-2003. - Fortsätter: Ufl. Underrättelser från Flygledningen (1948-60). Fortsättes efter sammanslagning med: Arménytt; och Marinnytt; av: Insats & försvar
 
Umeå stadsbibliotek1965-2003.

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cFolk och försvar   Mer info
Utgiven: 1941- . - Fortsätter: På vakt ; Folk och försvar - På vakt (1941)
 
Umeå stadsbibliotek1965-04

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cFolkförsvaret   Mer info
Utgiven: 1940-71. - Fortsättes av: Fritt militärt forum - Folkförsvaret (1972-80) ; och Fritt militärt forum (1981-2003)
 
Umeå stadsbibliotek1950-66.

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cFritt militärt forum   Mer info
Utgiven: 1981-2003. - Fortsätter: Folkförsvaret (1940-71) ; och Fritt militärt forum - Folkförsvaret (1972-80)
 
Umeå stadsbibliotek1981-2003.

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cFritt militärt forum - Folkförsvaret   Mer info
Utgiven: 1972-80. - Fortsätter: Folkförsvaret (1940-71). Fortsättes av: Fritt militärt forum (1981-2003). Har införlivat: Effektivt försvar.
 
Umeå stadsbibliotek1972-80.

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cHemvärnet   Mer info
Utgiven: 1941- . - Har införlivat: Hemvärnsbefäl
 
Umeå stadsbibliotek2 år

Tidskrifter

Militärväsen: Sverige
S-cInsats & försvar   Mer info
Utgiven: 2004- . - Fortsätter: Marinnytt. Bildad genom sammanslagning av: Arménytt; och Flygvapennytt
 
Umeå stadsbibliotek2004-2008

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cNorrlandsartilleristen   Mer info
Utgiven: 1939- . - ISSN: 1401-8284
 
Umeå stadsbibliotek1954-64

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cSveriges flotta   Mer info
Utgiven: 1939-85. - Fortsätter: Vår flotta (1905-38). Fortsättes av: Under svensk flagg (1985-1999) ; och Sjöfart & sjöförsvar ((2000-2002)
 
Umeå stadsbibliotek1938-85:3.

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cUnder svensk flagg   Mer info
Utgiven: 1985-1999. - Fortsätter: Vår flotta (1905-38); och Sveriges flotta (1939-85). Fortsättes av: Sjöfart & sjöförsvar (2000-02)
 
Umeå stadsbibliotek1985:4-99.

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cVår flotta   Mer info
Utgiven: 1905-38. - Fortsättes av: Sveriges flotta (1939-85) ; Under svensk flagg (1985-99) ; och Sjöfart & sjöförsvar (2000-2002)
 
Umeå stadsbibliotek1938

Magasin

Militärväsen: Sverige
S-cVårt försvar   Mer info
Utgiven: 1902- . - ISSN: 0042-2800. - Fortsätter: Allmänna försvarsföreningens årsskrift (1898-1901)
 
Umeå stadsbibliotek1902-09, 1930-42, 1950-

Tidskrifter

Tillbaka till toppen