TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Enkel sökning Utökad sökning Om TidBib Kontakta oss
 
Angivna sökvillkor:
Signum: MILITÄRVÄSEN

Följande 10 poster, sorterade på signum / ämne, matchar dina sökvillkor:

  
SMILITÄRVÄSEN
MILITÄRVÄSEN
SAktuellt och historiskt   Mer info
Utgiven: 1954-78 . - Fortsättes av: Militärhistorisk tidskrift (1979-)
 
Umeå stadsbibliotek1953-76.

Magasin

MILITÄRVÄSEN
SArtilleri-tidskrift   Mer info
Utgiven: 1872-
 
Umeå stadsbibliotek1950-66.

Magasin

MILITÄRVÄSEN
SFOA-tidningen   Mer info
Utgiven: 1964-2000. - ISSN: 0429-9531. - Fortsätter: FOA. Tidning för Försvarets forskningsanstalt (1963). Fortsättes av: FOI-tidningen Framsyn (2001) ; och Framsyn (2001-)
 
Umeå stadsbibliotek1979-2000

Magasin

MILITÄRVÄSEN
SFOI-tidningen Framsyn   Mer info
Utgiven: 2001. - Fortsätter: FOA. Tidning för Försvarets forskningsanstalt (1963) ; och FOA-tidningen (1964-2000). Fortsättes av: Framsyn (2001-)
 
Umeå stadsbibliotek2001:1-2

Magasin

MILITÄRVÄSEN
SKrigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, Kongl.   Mer info
Utgiven: 1833- . - Fortsätter: Svenska krigsmannasällskapets handlingar (1797-1804) ; och Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar (1805-32).
 
Umeå stadsbibliotek1840-66, 1875-1920, 1937-

Tidskrifter

MILITÄRVÄSEN
SKrigsvetenskapsakademiens handlingar, Kungl.   Mer info
Utgiven: 1805-32. - Fortsätter: Svenska krigsmannasällskapets handlingar (1797-1804). Fortsättes av: Kongl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift (1833-)
 
Umeå stadsbibliotek1805-28.

Magasin

MILITÄRVÄSEN
SMarinnytt   Mer info
Utgiven: 1950-2003. - Fortsättes efter sammanslagning med: Arménytt; och Flygvapennytt; av: Insats & försvar
 
Umeå stadsbibliotek1950-2003

Magasin

MILITÄRVÄSEN
SMilitärteknisk tidskrift   Mer info
Utgiven: 1956- . - Fortsätter: Militärteknisk tidskrift (1932-44). Har införlivat: Pansar och Tidskrift för trängtrupperna (1945)
 
Umeå stadsbibliotek1956-1996

Magasin

MILITÄRVÄSEN
SSvenska krigsmannasällskapets handlingar   Mer info
Utgiven: 1798-1805. - Fortsättes av: Kongl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar (1805-32) ; och Kongl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift (1833-)
 
Umeå stadsbibliotek1797-1804

Magasin

MILITÄRVÄSEN
STidskrift i sjöväsendet   Mer info
Utgiven: 1836-
 
Umeå stadsbibliotek1950-

Tidskrifter