TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Enkel sökning Utökad sökning Om TidBib Kontakta oss
 
Angivna sökvillkor:
Signum: Fiske

Följande 16 poster, sorterade på signum / ämne, matchar dina sökvillkor:

  
QgbFiske
Fiske
QgbAmatörfiskenytt   Mer info
Utgiven: 1948-69. - Uppgått i Svenskt fiske (1969)
 
Umeå stadsbibliotek1963-69.

Magasin

Fiske
QgbFiske för alla   Mer info
Utgiven: 1988-2013. - ISSN: 1100-3626. - Har uppgått i Fiskejournalen.
 
Umeå stadsbibliotek1991-2013

Magasin

Fiske
QgbFiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske   Mer info
Utgiven: 1957-64. - Fortsätter: FFF-nytt (1955-56). Fortsättes av: Fiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske. Sportfiskaren (1964-69) ; Svenskt fiske (1970-84) ; Sportfiskaren (1985-88) ; Fiskejournalen/Sportfiskaren (1988-89) ; och Sportfiske (1990-99)
 
Umeå stadsbibliotek1958-64.

Magasin

Fiske
QgbFiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske. Sportfiskaren   Mer info
Utgiven: 1965-69. - Fortsätter: FFF-nytt (1955-56) ; och Fiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske (1957-64). Fortsättes av: Svenskt fiske (1970-84) ; Sportfiskaren (1985-88) ; Fiskejournalen/Sportfiskaren (1988-89) ; och Sportfiske (1990) (1990-99)
 
Umeå stadsbibliotek1965-69.

Magasin

Fiske
QgbFiskejournalen (1974)   Mer info
Utgiven: 1974-88. - Fortsättes av: Fiskejournalen/Sportfiskaren (1988-89) ; och Sportfiske (1990-99)
 
Umeå stadsbibliotek1977-88:6.

Magasin

Fiske
QgbFiskejournalen (1999)   Mer info
Utgiven: 1999- . - ISSN 1403-7300. - Fortsätter delvis: Sportfiske (1990). - Har införlivat: Fiske för alla (1988-2013).
 
Umeå stadsbibliotek1999-

Tidskrifter

Fiske
QgbFiskejournalen/Sportfiskaren   Mer info
Utgiven: 1988-89. - Fortsätter: FFF-nytt (1955-56) ; Fiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske (1957-64) ; Fiskefrämjandets tidskrift.Svenskt fiske. Sportfiskaren (1964-69) ; Svenskt fiske (1970-84) ; Sportfiskaren (1985-88) och Fiskejournalen (1974-88). Fortsättes av: Sportfiske (1990-99)
 
Umeå stadsbibliotek1988:7/8-89.

Magasin

Fiske
QgbFlugfiske i Norden   Mer info
Utgiven: 1979-
 
Umeå stadsbibliotek1979-

Tidskrifter

Fiske
QgbOstkusten   Mer info
Utgiven: 1927-76. - Fortsättes av: Yrkesfiskaren (1977-)
 
Umeå stadsbibliotek1950-76.

Magasin

Fiske
QgbSportfiskaren (1935)   Mer info
Utgiven: 1935-64.
 
Umeå stadsbibliotek1950-64

Magasin

Fiske
QgbSportfiskaren (1985)   Mer info
Utgiven: 1985-88. - Fortsätter: FFF-nytt (1955-56) ; Fiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske (1957-64) ; Fiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske. Sportfiskaren (1964-69) ; och Svenskt fiske (1970-84). Fortsättes av: Fiskejournalen/Sportfiskaren (1988-89) ; och Sportfiske (1990-99)
 
Umeå stadsbibliotek1985-88:6.

Magasin

Fiske
QgbSportfiske   Mer info
Utgiven: 1990-99. - Fortsätter: FFF-nytt (1955-56) ; Fiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske (1957-64) ; Fiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske. Sportfiskaren (1964-69) ; Svenskt fiske (1970-84) ; Sportfiskaren (1985-88) ; Fiskejournalen (1974-88) ; och Fiskejournalen/Sportfiskaren (1988-89). Fortsättes delvis av: Fiskejournalen (1999-)
 
Umeå stadsbibliotek1990-99.

Magasin

Fiske
QgbSvenska västkustfiskaren   Mer info
Utgiven: 1931-76. - Fortsättes av: Yrkesfiskaren (1977-)
 
Umeå stadsbibliotek1950-66.

Magasin

Fiske
QgbSvenskt fiske   Mer info
Utgiven: 1970-84. - ISSN: 0039-694X. - Fortsätter: FFF-nytt (1955-56) ; Fiskefrämjandet tidskrift. Svenskt fiske (1957-64) ; och Fiskefrämjandets tidskrift. Svenskt fiske. Sportfiskaren (1964-69). Fortsättes av: Sportfiskaren (1985-88) ; Fiskejournalen/Sportfiskaren (1988-89) ; och Sportfiske (1990-99)
 
Umeå stadsbibliotek1970-84.

Magasin

Fiske
QgbVattenbruk (Halmstad)   Mer info
Utgiven: 1983-
 
Umeå stadsbibliotek1983-97.

Magasin

Fiske
QgbVåra fiskevatten   Mer info
Utgiven: 2006- . - ISSN: 1653-6320. - Fortsätter: Fiskevård (1984-2005)
 
Umeå stadsbibliotek2006-2013

Magasin

Tillbaka till toppen