TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Enkel sökning Utökad sökning Om TidBib Kontakta oss
 
Angivna sökvillkor:
Signum: Radio- och telteknik

Följande 24 poster, sorterade på signum / ämne, matchar dina sökvillkor:

  
PcjRadio- och telteknik
Radio- och telteknik
PcjAudio, video   Mer info
Utgiven: 1985-93
 
Umeå stadsbibliotek1985-93.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjCalling   Mer info
Utgiven: 1992-2000. - ISSN 1103-3150. - Fortsätter: Kom! (1985-92)
 
Umeå stadsbibliotek1992-00.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjDX-aktuellt   Mer info
Utgivning : 2013 - . Bildad genom sammanslagning av DX-fokus, DX-news, Eter-aktuellt
 
Umeå stadsbibliotek2013 -

Tidskrifter

Radio- och telteknik
PcjDX-radio   Mer info
Utgiven: 1944-89
 
Umeå stadsbibliotek1953-56, 59-89.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjElectronics & Wireless World   Mer info
Utgiven: 1983-89. - Fortsätter: Wireless world and radio review ; och Wireless world (1932-83). Fortsättes av: Electronics world + wireless world (1989-95) ; och Electronics world (1996-) engelska
 
Umeå stadsbibliotek1984-89

Magasin

Radio- och telteknik
PcjElectronics World   Mer info
Utgiven: 1959-71. - Fortsätter: Radio news (1948) ; och Radio and television news (1959). Har uppgått i: Popular electronics (New York) engelska
 
Umeå stadsbibliotek1959-70.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjElectronics World : incorporating Wireless World   Mer info
Utgiven: 1996- . Fortsätter: Wireless world and radio review ; Wireless world (1932-83) ; Electronics & Wireless world (1983-89) ; och Electronics world + Wireless world (1989-95) engelska
 
Umeå stadsbibliotek1996-

Tidskrifter

Radio- och telteknik
PcjElectronics World + Wireless World (Sutton)   Mer info
Utgiven: 1989-95. - Fortsätter: Wireless world and radio review ; Wireless world (1932-83) ; och Electronics & wireless world (1983-89). Fortsättes av: Electronics world (1996-) engelska
 
Umeå stadsbibliotek1990-95

Magasin

Radio- och telteknik
PcjEter-aktuellt   Mer info
Utgiven: 1959-2012 . - Har införlivat: DX-aren. Fortsättes efter sammanslagning med DX-news av: DX-aktuellt av: DX-fokus
 
Umeå stadsbibliotek1963-2012

Magasin

Radio- och telteknik
PcjForeign radio amateur callbook magazine   Mer info
Utgiven: [197?] engelska
 
Umeå stadsbibliotek1971/72-85.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjFunkschau : Zeitschrift für Unterhaltungselektronik und Telekommunikation (München)   Mer info
Utgiven: 1927- . - Har införlivat: Radio-Magazin mit Fernseh-Magazin tyska
 
Umeå stadsbibliotek1965-93.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjHemmabio   Mer info
Utgiven: 1997-
 
Umeå stadsbibliotek2006-

Tidskrifter

Radio- och telteknik
PcjLjud & bild   Mer info
Utgiven : 2010-2012. Fortsätter: Ljud & bild i elektronikvärlden. Fortsättes efter sammanslagning med Bild & ljud hemma/Ljud & bild av: Bild & ljud hemma (2012- ).
 
Umeå stadsbibliotek2010-2012:1

Magasin

Radio- och telteknik
PcjLjud & bild i elektronikvärlden   Mer info
Utgiven 2006:11-2009. - Fortsätter: Populär radio (1929-1953); och Populär radio och television (1954); och Radio & television (1955-1983: 3); och Elektronikvärlden (Stockholm) (Årg. 55(1983): nr 4-1998: nr 3); och Ljud & bild (1998: nr 4-2005); och Elektronikvärlden (Karlskrona) (2006: nr 1/2-10) Fortsättes av : Ljud & bild
 
Umeå stadsbibliotek2006:11-2009

Magasin

Radio- och telteknik
PcjMobil : allt om mobil kommunikation   Mer info
Utgiven: 1995-
 
Umeå stadsbibliotek2 år

Tidskrifter

Radio- och telteknik
PcjQST : official journal of the American Radio Relay League (Newington)   Mer info
Utgiven: 1915- engelska
 
Umeå stadsbibliotek1957-2001

Magasin

Radio- och telteknik
PcjQTC : amatörradio   Mer info
Utgiven: 1927- . - ISSN: 0033-4820.
 
Umeå stadsbibliotek1950-2013

Magasin

Radio- och telteknik
PcjRadio & television   Mer info
Utgiven: 1955-83. - ISSN: 0033-7749. - Fortsätter: Populär radio (1929-53); och Populär radio och television (1954). - Fortsättes av: Elektronikvärlden (Stockholm) (1983: 4-1998: nr 3); och Ljud & bild (1998: nr 4-2005); och Elektronikvärlden (Karlskrona) (2006: 1/2-10); och Ljud & bild i elektronikvärlden (2006: nr 11- )
 
Umeå stadsbibliotek1955-83.3.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjRadio & Television News   Mer info
Utgiven: 1959 engelska
 
Umeå stadsbibliotek1949-59.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjRadio Electronics combined with Electronics Now (New York)   Mer info
Utgiven: 1992-93. - Bildad genom sammanslagning av: Radio-electronics; och Electronics now. Fortsättes av: Electronics now (1993-99) engelska
 
Umeå stadsbibliotek1992:8-93.2.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjRadio-Electronics   Mer info
Utgiven: 1948-92. - Fortsätter: Radio-craft. Fortsättes efter sammanslagning med: Electronics now; av: Radio electronics combined with Electronics now engelska
 
Umeå stadsbibliotek1965-91.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjRateko   Mer info
Utgiven: 1955-94. - ISSN: 0033-9962. - Fortsättes av: Rateko & foto
 
Umeå stadsbibliotek1955-61, 1963-66

Magasin

Radio- och telteknik
PcjTele   Mer info
Utgiven: 1949-95. - Fortsätter: Teknisk bilaga till Kungl. Telegrafstyrelsens månadscirkulär (1895-1920) ; och Tekniska meddelanden från Kungl. Telegrafstyrelsen (1921-48)
 
Umeå stadsbibliotek1950,82-66,72-95.

Magasin

Radio- och telteknik
PcjWireless World (London)   Mer info
Utgiven: 1932-83. - Fortsätter: Wireless world and radio review. Fortsättes av: Electronics & wireless world (1983-89) ; Electronics world + wireless world (1989-95) ; och Electronics world (1996-) engelska
 
Umeå stadsbibliotek1964-83.

Magasin

Tillbaka till toppen