TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Enkel sökning Utökad sökning Om TidBib Kontakta oss
 
Angivna sökvillkor:
Signum: Handikappade

Följande 18 poster, sorterade på signum / ämne, matchar dina sökvillkor:

  
OhfhHandikappade
Handikappade
OhfhAuris   Mer info
Utgiven: 1949- . - Fortsätter: Meddelanden från Svenska föreningen för dövas väl (1921-47) ; och Meddelanden från Hörselfrämjandet (194748)
 
Umeå stadsbibliotek2012-

Tidskrifter

Handikappade
OhfhDövas tidning   Mer info
Utgiven: 2003- . - Fortsätter: Tidning för döfstumma (1891-1944) ; Dövstummas tidskrift (1945-50) ; Dövas tidskrift (1950-1957) ; SDR-kontakt (1958-95) ; och Dövtidningen (1996-2003)
 
Umeå stadsbibliotek2003-

Tidskrifter

Handikappade
OhfhDövas tidskrift   Mer info
Utgiven: 1950-57. - Tidning för döfstumma (1891-1944) ; och Dövstummas tidskrift. Tidning för dövstumma (1945-50). Fortsättes av: SDR-kontakt (1958-95) ; Dövtidningen (1996-2003) ; och Dövas tidning (2003-)
 
Umeå stadsbibliotek1950-57.

Magasin

Handikappade
OhfhDövtidningen   Mer info
Utgiven: 1996-2003. - Fortsätter: Tidning för döfstumma (1891-1944) ; Dövstummas tidskrift (1945-50) ; Dövas tidskrift (1950-57) ; och SDR-kontakt (1958-95). Fortsättes av: Dövas tidning (2003-)
 
Umeå stadsbibliotek1996-2003

Magasin

Handikappade
OhfhFunktionshinderpolitik   Mer info
Utgiven: 2015- . - ISSN 2001-9963. Fortsätter: SHT : Svensk handikapptidskrift (1975-2014)
 
Umeå stadsbibliotek2015-

Tidskrifter

Handikappade
OhfhFöräldrakraft : för dig med barn med funktionshinder   Mer info
Utgiven: 2006-
 
Umeå stadsbibliotek2 år

Tidskrifter

Handikappade
OhfhIntra   Mer info
Utgiven: 1991-
 
Umeå stadsbibliotek2 år

Tidskrifter

Handikappade
OhfhNordisk utveckling   Mer info
Utgiven: 1992-95. - Fortsätter: Nyt tidsskrift for abnormvæsenet omfattande aandsvage-, blinde- og vanføre-sagen i Norden (1899-1930) ; Tidsskrift for aandsvage- og blinde-sagen i Norden (1930-31) ; Nordisk tidsskrift för sinneslövård (1931-36) ; Nordisk tidsskrift for aandsvageforsorg (1937-59) ; Psykisk utviklingshemning (1960-61) ; Psykisk utvecklingshämning (1962-87) ; och PU-bladet (1988-92). Med text på danska, svenska, norska, finska och engelska
 
Umeå stadsbibliotek1992-95.

Magasin

Handikappade
OhfhPsykisk utvecklingshämning   Mer info
Utgiven: 1962-87. - Fortsätter: Nyt tidsskrift for abnormvæsenet omfattande aandsvage-, blinde- og vanføre-sagen i Norden (1899-1930) ; Tidsskrift for aandsvage- og blinde-sagen i Norden (1930-31) ; Nordisk tidsskrift för sinneslövård (1931-36) ; Nordisk tidsskrift for aandsvageforsorg (1937-59) ; och Psykisk utviklingshemning (1960-61). Fortsättes av: PU-bladet (1988-92)
 
Umeå stadsbibliotek1962-87.

Magasin

Handikappade
OhfhPU-bladet   Mer info
Utgiven: 1988-92. - Fortsätter: Nyt tidsskrift for abnormvæsenet omfattande aandsvage-, blinde- og vanføre-sagen i Norden (1899-1930) ; Tidsskrift for aandsvage- og blinde-sagen i Norden (1930-31) ; Nordisk tidsskrift för sinneslövård (1931-36) ; Nordisk tidsskrift for aandsvageforsorg (1937-59) ; Psykisk utviklingshemning (1960-61) ; och Psykisk utvecklingshämning (1962-87). Fortsättes av: Nordisk utveckling (1992-95)
 
Umeå stadsbibliotek1988-1992

Magasin

Handikappade
OhfhSDR-kontakt   Mer info
Utgiven: 1958-95. - Fortsätter: Tidning för döfstumma (1891-1944) ; Dövstummas tidskrift. Tidning för dövstumma (1945-50) ; och Dövas tidskrift (1950-57). Fortsättes av: Dövtidningen (1996-2003) ; och Dövas tidning (2003-)
 
Umeå stadsbibliotek1958-66, 70-95

Magasin

Handikappade
OhfhSHT : organ för De handikappades riksförbund.   Mer info
Utgiven: 1975-2014. - ISSN: 0346-2129. - Fortsätter: Svensk vanföretidskrift (1924-65) ; och Svensk handikapptidskrift (1966-75). - Fortsättes av: Funktionshinderpolitik (2015- ).
 
Umeå stadsbibliotek1975-2014

Magasin

Handikappade
OhfhSRF-perspektiv (1999)   Mer info
Utgiven: 1999- . - Fortsätter: De blindas tidskrift (1933-76) ; SRF-perspektiv (1977) (1977-93) ; och Perspektiv (1994-98)
 
Umeå stadsbibliotek2 år

Tidskrifter

Handikappade
OhfhSvensk handikapptidskrift   Mer info
Utgiven: 1966-74. - Fortsätter: Svensk vanföretidskrift (1923-65). Fortsättes av: SHT (Svensk handikapptidskrift) (1975-)
 
Umeå stadsbibliotek1966-74.

Magasin

Handikappade
OhfhSvensk vanföretidskrift   Mer info
Utgiven: 1923-65. - Fortsättes av: Svensk handikapptidskrift (1966-75) ; och SHT (Svensk handikapptidskrift) (1975-)
 
Umeå stadsbibliotek1948-65.

Magasin

Handikappade
OhfhUnik   Mer info
Utgiven: 2004- . - Bildad genom sammanslagning av: FUB-kontakt; och Steget
 
Umeå stadsbibliotek12 mån

Tidskrifter

Handikappade
OhfhVIS : informationstidning för vuxendöva i Sverige   Mer info
Utgiven : 1994- . - Fortsättes av: VIStidningen (2009- )
 
Umeå stadsbibliotek2008

Magasin

Handikappade
OhfhVIStidningen   Mer info
Utgiven: 2008- . - Fortsätter: VIS (2008)
 
Umeå stadsbibliotek2009-

Tidskrifter

Tillbaka till toppen