TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Enkel sökning Utökad sökning Om TidBib Kontakta oss
 
Angivna sökvillkor:
Signum: Sveriges statskunskap och politik

Följande 42 poster, sorterade på signum / ämne, matchar dina sökvillkor:

  
OccSveriges statskunskap och politik
Sveriges statskunskap och politik
OccAktuellt i politiken (1972)   Mer info
Utgiven: 1972-91. - Fortsätter: Aktuellt i politik och samhälle (1953-72). Fortsättes av: Nyhetstidningen AiP (1992-96) ; och Aktuellt i politiken (1996) (1996-)
 
Umeå stadsbibliotek1981-91.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccAktuellt i politiken (1996)   Mer info
Utgiven: 1996- . - ISSN: 1403-7505. - Fortsätter: Aktuellt i politik och samhälle (1953-72) ; Aktuellt i politiken (1972) (1972-91) ; och Nyhetstidningen AiP (1992-96)
 
Umeå stadsbibliotek1996-

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccAlternativet i svensk politik   Mer info
Utgiven: 1981-92. - Fortsättes av: Miljömagasinet alternativet (1992-95) ; Miljömagasinet (1995-99) ; och Miljömagazinet (1999-)
 
Umeå stadsbibliotek1982-1992:10.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccAvtryck   Mer info
Utgiven: 2009- . - ISSN: 1100-763X. - Fortsätter: Nisse Hult (1987-2008)
 
Umeå stadsbibliotek2009-

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccBudkavle till landsbygdens kvinnor   Mer info
Utgiven: 1945-59. - Fortsättes av: Budkavle till Sveriges kvinnor (1959-80) ; och Fokus (1981)
 
Umeå stadsbibliotek1950-59.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccBudkavle till Sveriges kvinnor   Mer info
Utgiven: 1959-80. - Fortsätter: Budkavle till landsbygdens kvinnor (1945-59). Fortsättes delvis av: Fokus (1981)
 
Umeå stadsbibliotek1960-66, 79-80.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccC. : en tidning från Centerpartiet   Mer info
Utgiven: 2002- . - ISSN: 1651-4521. - Kolumntitel: Tidningen C . - Fortsätter: Fokus (Stockholm : 1981) (1981-2002: nr 1)
 
Umeå stadsbibliotek2007-

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccFokus: tidning för Centerpartiet och Centerns kvinnoförbund   Mer info
Utgiven: 1981-2002. Bildad genom sammanslagning av: Svensk politik; och Budkavle till Sveriges kvinnor. Fortsättes av: C. (2002-)
 
Umeå stadsbibliotek1981-99.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccFrihet   Mer info
Utgiven: 1918- . - ISSN 0016-142X
 
Umeå stadsbibliotek1950-77, 1981-82, 1985-2009

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccFrisinnad ungdom (1934)   Mer info
Utgiven: 1934-60. - Fortsätter: Frisinnad ungdom (1911) (1911-32) ; och Liberal tidskrift. Frisinnad ungdom (1933-34). Fortsättes av: Liberal ungdom (1961-2002) ; och Liebling (2003-)
 
Umeå stadsbibliotek1937-40, 42-46, 55, 59-60.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccGnistan : organ för Sveriges kommunistiska parti   Mer info
Utgiven: 1967-86. - Fortsättes av: Solidaritets-Gnistan (1987-89)
 
Umeå stadsbibliotek1971-86.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccInternationalen   Mer info
Utgiven: 1974- . - (Inkl. Röda rummet). - Fortsätter: Mullvaden (1971-74)
 
Umeå stadsbibliotek1974-

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccKDS-information   Mer info
Utgiven: 1967-86
 
Umeå stadsbibliotek1980-92.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccKristdemokraten : KD   Mer info
Utgiven: 1988-2015. - Fortsätter: Samhällsgemenskap (1965-88). - Fortsättes av: Poletik (2015- ).
 
Umeå stadsbibliotek1991-2015

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccKristdemokratisk debatt   Mer info
Utgiven: 1992-2003. - Fortsättes av: Civitas (2004-)
 
Umeå stadsbibliotek1992-2003

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccKU-Stormklockan   Mer info
Utgiven: 1972-77. - Fortsättes av: Stormklockan (1977-82) ; och Röd press (1982-)
 
Umeå stadsbibliotek1978-1982:4.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccLiberal ungdom   Mer info
Utgiven: 1961-2002. - ISSN: 0024-1857. - Fortsätter: Frisinnad ungdom (1911) (1911-32) ; Liberal tidskrift. Frisinnad ungdom (1933-34) ; och Frisinnad ungdom (1934) (1934-60). Fortsättes av: (Liebling) (2003-2007)
 
Umeå stadsbibliotek1961-2002

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccLiberal ungdom (2009)   Mer info
Utgiven: 2009:1- . - Ersätter: Liebling (2003-2007).
 
Umeå stadsbibliotek2009

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccLiebling : liberal ungdom   Mer info
Utgiven: 2003-2007. - ISSN: 1651-8950. - Fortsätter: Frisinnad ungdom (1911) (1911-32) ; Liberal tidskrift. Frisinnad ungdom (1933-34) ; Frisinnad ungdom (1934) (1934-60) ; och Liberal ungdom (1961-2002)
 
Umeå stadsbibliotek2003-2007

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccMedborgaren   Mer info
Utgiven: 1921- . - Fortsätter: Allmänna valmansförbundets månadsblad (1915-20)
 
Umeå stadsbibliotek1980-

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccMiljömagasinet alternativet   Mer info
Utgiven: 1992-95. - Fortsätter: Alternativet i svensk politik (1981-92). Fortsättes av: Miljömagasinet (1995-99) ; och Miljömagazinet (1999-)
 
Umeå stadsbibliotek1992:11-1995:7

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccMorgonbris (1904)   Mer info
Utgiven: 1904-92. - Fortsättes av: S-kvinnor, Morgonbris (1993-98) ; och Morgonbris (1998) (1998-)
 
Umeå stadsbibliotek1960-66, 79-92.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccMorgonbris (1998)   Mer info
Utgiven: 1998- . - Fortsätter: Morgonbris (1904) (1904-92) ; och S-kvinnor, Morgonbris (1993-98)
 
Umeå stadsbibliotek1998:5/6-

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccNisse Hult   Mer info
Utgiven: 1987- . - Fortsättes av: Avtryck (2009-)
 
Umeå stadsbibliotek1992-2008

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccNu: det liberala nyhetsmagasinet   Mer info
Utgiven: 1983-
 
Umeå stadsbibliotek1984-

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccNyhetstidningen AiP   Mer info
Utgiven: 1992-96. - Fortsätter: Aktuellt i politik och samhälle (1953-72) ; och Aktuellt i politiken (1972) (1972-91). Fortsättes av: Aktuellt i politiken (1996) (1996-). Från 1992 utgöres 2 nr/år av AiP : Aktuellt i politiken (magasin)
 
Umeå stadsbibliotek1992-96.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccPoletik   Mer info
Utgiven: 2015-2016. - ISSN 2002-1208. Fortsätter: Kristdemokraten (1988-2015)
 
Umeå stadsbibliotek2015-2016

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccPolitisk tidskrift   Mer info
Utgiven: 1941-95. - Fortsättes efter sammanslagning med Ung center av: Ung center & Politisk tidskrift (1996-2007) och Verto (2007-)
 
Umeå stadsbibliotek1950-95

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccProletären   Mer info
Utgiven: 1970-
 
Umeå stadsbibliotek2 år

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccRöd press   Mer info
Utgiven: 1982-2006:1 . - Fortsätter: KU-Stormklockan (1972-77) ; och Stormklockan (1977-82)
 
Umeå stadsbibliotek1982-2006:1

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccRöda rummet   Mer info
Utgiven: 1997- . - Fortsättes på Internet: http://www.rodarummet.org/web. - ISSN: 1403-3844./
 
Umeå stadsbibliotek2008-2013

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccS-kvinnor, Morgonbris   Mer info
Utgiven: 1993-98. - Fortsätter: Morgonbris (1904) (1904-92). Fortsättes av: Morgonbris (1998) (1998-)
 
Umeå stadsbibliotek1993-98.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccSLU-bladet   Mer info
Utgiven: 1927-63. - Fortsättes av: Ung center (1964-95) ; Fortsättes efter sammanslagning med Politisk tidskrift av: Ung center & Politisk tidskrift (1996-2007) och Verto(2007-)
 
Umeå stadsbibliotek1950-63.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccSocialistisk debatt   Mer info
Utgiven: 1967-2014. - ISSN 0346-1491 . - Utkom ej 2004. - Har införlivat: Arbete & kultur
 
Umeå stadsbibliotek1973-2002, 2006-2014

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccSocialistiskt forum   Mer info
Utgiven: 1971-
 
Umeå stadsbibliotek1976-2000

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccSolidaritets-Gnistan   Mer info
Utgiven: 1987-89. - Fortsätter: Gnistan (1967-86)
 
Umeå stadsbibliotek1987-89.

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccSvensk linje   Mer info
Utgiven: 1942-
 
Umeå stadsbibliotek1948-2004

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccTvärdrag   Mer info
Utgiven: 1983- . - Fortsätter: P-information (1967-81)
 
Umeå stadsbibliotek1990-

Tidskrifter

Sveriges statskunskap och politik
OccUng center   Mer info
Utgiven: 1964- 95. - Fortsätter: SLU-bladet (1927-63). - Fortsättes efter sammanslagning med Politisk tidskrift av: Ung center & Politisk tidskrift (1996-2007) och Verto (2007-)
 
Umeå stadsbibliotek1964-77, 80-95

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccUng Center & Politisk tidskrift   Mer info
Utgiven: 1996-2007 . Bildad genom sammanslagning av: Ung center och Politisk tidskrift. Fortsättes av: Verto (2007-)
 
Umeå stadsbibliotek1995:3-2007:1

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccUng höger   Mer info
Utgiven: 1946-69. - Fortsätter: Ungsvensk lösen (1934-1946). - Fortsättes av: Moderat debatt (1969-1996) ; och Blått (1996- )
 
Umeå stadsbibliotek1947-1969

Magasin

Sveriges statskunskap och politik
OccUtsikt   Mer info
Utgiven: 1956-91. - Fortsätter: Folkpartiet i riksdagen och riket (1935-37) ; och Folkpartiet (1937-55)
 
Umeå stadsbibliotek1956-68, 70-88.

Magasin

Tillbaka till toppen