TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

TidBib registrerar beståndet av tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

För att få tillgång till detta material kan du vända dig till närmaste kommunbibliotek.

Du får reda på när den enskilda tidningen/tidskriften började ges ut, om den är avslutad och fortsättes av en annan. Du får också reda på vilka årgångar och häften som biblioteket har av en viss tidning/tidskrift.

Här följer förklaringar till olika spartider:

löp årg löpande årgång, d.v.s. biblioteket sparar materialet under innevarande år.
14 dgr sparas 14 dagar.
2 mån sparas innevarande månad samt 2 månader bakåt.
3 år sparas innevarande år samt 3 år bakåt.
1995- biblioteket har alla årgångar fr.o.m. 1995 och att deras prenumeration fortsätter.
1997:5-99:4 biblioteket har material fr.o.m. nr 5 1997 t.o.m. nr 4 1999.