TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Ansvarig för databasen är Länsbiblioteket i Västerbotten. Du kan nå oss på följande sätt:

E-post:lansbiblioteket@regionvasterbotten.se

Adress: Länsbiblioteket i Västerbotten, 901 78 Umeå

Fax: 090 - 77 08 87

Telnr: 090 - 16 37 31/33

Kontaktperson: Susanne Ljungström 090 - 16 37 16