TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, Kongl.
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1833- . - Fortsätter: Svenska krigsmannasällskapets handlingar (1797-1804) ; och Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar (1805-32).
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1840-66, 1875-1920, 1937-
Tidskrifter