TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Iran Times International (Washington)
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1970- . - Delvis parallelltext på nypersiska och engelska dagstidning
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
14 dagar
Dagstidningar