TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Flygrevyn (1967)
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1967- . - Fortsätter: Looping (1951-55) ; Flygrevyn (1955) (1955-57) ; och KSAK-nytt (1958-66)
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1967-79, 81-
Tidskrifter