TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Nuorat
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 2009- . - ISSN: 2000-3137. - Fortsätter: Sáminuorat (2002-2008).
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
3 år
Ung