TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Tidskrift för genusvetenskap
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 2007-. Fortsätter Kvinnovetenskaplig tidskrift (1980-2006)
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
2007-
Tidskrifter