TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Kritiker
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 2006- . - Fortsätter: Studiekamraten (1919-1993: 2/3) ; och Ariel (Tollarp) (Årg. 75(1993): nr 4-årg. 88(2006) ; nr 5/6). Fortsätter även: Nordisk kalender för litterär kritik och essäistik (2004:1)
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
2006:2-
Tidskrifter