TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Brand : anarkistisk tidning
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1988-2008, 2009- . - ISSN: 0284-9526. - Fortsätter: Total-Brand (1987)
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1990-95, 1999-2008, 2012-
Tidskrifter