TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Nytt juridiskt arkiv. Avd. I, Rättsfall från Högsta domstolen
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1981- . - Fortsätter: Nytt juridiskt arkiv. Avd. I, Tidskrift för lagskipning (1874-1980)
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1981-
Tidskrifter