TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Bilsport
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1962- . - ISSN: 0347-2035.
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1976-78, 80.
Magasin
   Ersboda
4 år
   Holmsund
2 år
   Obbola
löpande årgång
   Sävar
1 år