TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Svensk botanisk tidskrift
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1907-
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1912-
Tidskrifter