TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Sociala meddelanden
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1912-67. - Fortsätter: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik (1903-11). Fortsättes av: Socialnytt (1968-90) ; och Väl & ve (1990-95)
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1912-67.
Magasin