TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Parnass
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1993- . - 1996:3-2003:4 omvänt sammanbunden med Allt om böcker
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1993-96, 2004-
Tidskrifter