TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Ny teknik
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1967- . - ISSN: 0550-8754. - Har införlivat: Teknisk tidskrift
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
2012-
Tidskrifter