TidBib - tidningar och tidskrifter på biblioteken i Västerbotten

Titel:
Arkitektur
Signum:
Språk:
Ämnesområden:
Kommentar:
Utgiven: 1901- . - ISSN: 0004-2021. - Utgjorde 1901-22 särskild avd. i Teknisk tidskrift; ingick 1923-27 i Byggmästaren; 1928-35 med titel: Byggmästaren. Arkitekturupplaga; ingick 1936-51 i Byggmästaren; 1952-58 med titel: Byggmästaren. Uppl. A, Arkitektur
Bibliotek:
Bestånd:
Placering:
 
Umeå stadsbibliotek
1959-
Tidskrifter